Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev september 2019


På gång:

 9 oktober 2019

Palliation Sydöst

Plats: Oskarshamn

 

15 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

 

17 oktober 2019

Workshop  för gynekologisk cancer

Plats: Frimurarehotellet, Linköping

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Ny topplista publicerad

RCC Sydöst har publicerat senaste topplistan den 4 september 2019. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret. RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här


Regeringen fortsätter den långsiktiga satsningen på cancer

Cancervården ska fortsatt stärkas. Det slår regeringen fast i årets höstbudget och avsätter därför 500 miljoner kronor per år från och med 2020 till att utveckla vården, tillgängligheten och jämlikheten inom cancerområdet.

Läs mer här.


Förbättrad överlevnad för patienter med metastaserad prostatacancer

Ny registerstudie påvisar en förbättrad överlevnad för patienter med metastaserad prostatacancer. Under perioden för studien sågs dessutom ett minskat medelvärde för PSA vid diagnos.

– Vi tror att den förbättrade överlevnaden beror på en mindre tumörbörda vid diagnos och ökad användning av cellgiftsbehandling, säger Marcus Westerberg, doktorand och huvudförfattare till studien.

Läs mer här.


Anna Fyrenius, ny processledare lunga

Anna Fyrenius arbetar som överläkare vid Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Nu är hon också RCC Sydösts processledare för lunga.

– Som lungcancerläkare träffar man patienter och anhöriga i ”skarpa lägen” i livet och det enskilda mötet kommer alltid att vara motorn i mitt arbete. Att lyfta blicken och mer övergripande arbeta med lungcancerprocessen ger ett nytt perspektiv och en möjlighet att i någon mån påverka hur vården ser ut framöver, säger Anna. 

Som processledare vill hon bidra till att man på bästa sätt utnyttjar nya behandlingsmöjligheter för alla sjukvårdsregionens patienter med lungcancer.

– Vi behöver ha en tät dialog mellan sjukhusen och kanske i ännu större utsträckning samverka vid val av behandling. Vi har en svår nöt att knäcka när vi vill förkorta ledtiderna samtidigt som vi vill utreda och skräddarsy för bästa möjliga behandlingsval för varje patient, säger Anna. Som ny processledare hoppas jag kunna vara spindeln i nätet för ett effektivt arbete där vi drar åt samma håll.

Martina Kent, ny processledare palliation

Martina Kent arbetar som specialistsjuksköterska i palliativ vård i Region Jönköpings län och är RCC Sydösts nya processledare för palliation.

– Jag brinner för detta område, säger Martina. Med min utbildning som specialistsjuksköterska, samt genom mitt kliniska arbete vill jag kunna bidra till en fortsatt utveckling av jämlik palliativ vård i den Sydöstra sjukvårdsregionen. Det är viktigt att ha patienten och dennes närstående i fokus.


Årsrapport från NPCR: Sakta men säkert förbättras prostatacancervården

Den senaste årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar att prostatacancervården sakta men säkert blir bättre.
– Tittar man enbart på andelen patienter som får vård i tid enligt SVF är siffrorna fortsatt dystra, men faktum är att medianen för antalet dagar mellan remiss och första besök sjunkit stadigt de senaste tio åren, säger Pär Stattin, registerhållare och ordförande i NPCR.

Läs mer här.


Palliation sydöst 2019

När: 9 oktober 2019
Var: Forum, Oskarshamn
Tema: Utmaningar inom palliativ vård

Konferensen riktar sig till dig som möter personer i behov av palliativ vård i ditt arbete inom vård och omsorg.

Delar ur programmet:

 • Kulturella skillnader i sjukdom, döende och död
 • Barn och palliativ vård
 • Existentiella samtal
 • Cancerrehabilitering

Anmäl dig här senast den 25 september 2019.
Program hittar du här.


Temadag cancerrehabilitering 2019

När: 15 oktober 2019
Var: Hotell Högland, Nässjö
Tema: Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen.

Delar ur programmet:

 • Prevention
 • Kost och cancer
 • Rökning och alkohol
 • Fysisk aktivitet

Anmäl dig här senast den 30 september 2019.
Program hittar du här.


Rapportera nya cancerfall innan 31 oktober

Den 31 oktober kommer RCC Sydöst rapportera alla nya cancerfall till och med diagnosår 2018 till Socialstyrelsen. Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC.

Nationell cancerstatistik publiceras en gång per år i publikationen Cancerincidens i Sverige. Varje år finns ett antal fall som inte kan rapporteras till Socialstyrelsen i tid.

Fyra gånger om året efterhörs saknade canceranmälningar. Upptäcker man att klinisk anmälan saknas görs kontroller mot cancerregistret och brev skickas ut till berörda klinker. Efterforskning har nyligen gått ut och alla canceranmälningar med diagnosdatum t.o.m. 2018-12-31 bör prioriteras och skickas in i god tid före den 31 oktober.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram:

Remissrunda för reviderade vårdprogram:

 • Analcancer
 • Hudlymfom (nytt vårdprogram)
 • Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
 • Skelett- och mjudelssarkom
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Vulvacancer (nytt vårdprogram)

Remissrunda för nya vårdprogram:

 • Binjuretumörer
 • Buksarkom

Vårdprogrammen finner du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.