Nyhetsbrev Svenska Köttföretagen, april 2021

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV APRIL, 2021

Resurseffektivitet på gris-, nöt- och lammgårdar

För ca ett år sedan gav Jordbruksverket, i samarbete med Svenska Köttföretagen, Hushållningssällskapet i uppdrag att ta fram ett beräkningsverktyg och en rapport om resurseffektivisering på gården. Nu är det klart och finns upplagt på Jordbruksverkets hemsida. Detta är en del av arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2.

Här hittar du materialet >> Resurseffektivisering på gården

Hushållningssällskapet och Jordbruksverket bjuder också in till två informationsträffar. Den första är den 23 april och handlar mer allmänt om resurseffektivitet och den andra den 11 maj handlar om hur verktyget kan användas. Båda träffarna är kostnadsfria.

Här kan du anmäla dig till träffarna >> Informationstillfällen om rapporten och verktyget

 

Träffar för bättre lammköttskvalitet

Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. En svensk standard för lammköttskvalitet har därför tagits fram, kallad Meat Standard Sweden - lamm. Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell.

Välkommen att delta på något av tre Teamsmöten kring Meat Standard Sweden Lamm:

  • Tisdagen den 20 april, lunchmöte, kl. 12.00 - 13.00.
  • Torsdagen den 22 april, kvällsmöte, kl 19.00- 20.00.
  • Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00.

Samma innehåll vid samtliga möten. Du väljer själv vilken dag och tid som passar dig.

Fullständig inbjudan >> Att producera lammkött av efterfrågad kvalitet, vad innebär det?

 

Erfarenheter av pandemins påverkan på livsmedelsförsörjningen 

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har tillsammans analyserat och sammanställt lärdomarna som utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, gett avseende livsmedelsförsörjningen. Rapporten består av en sammanfattning och analys av befintligt material kopplat till myndigheternas erfarenheter från pandemin.

Läs rapporten >> En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap

15% rabatt
Leukoplast & Vetflex

Under maj månad har vi 15% rabatt på Leukoplast och Vetflex bandage. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår Webbshop

Fraktfritt vid order över
1200 kr exkl. moms

Blogg om lantbruksstatistik

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket.  I bloggen lyfts siffror som är intressanta och tips om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Den 13 april publicerades en statistikrapport från årets strukturundersökning som beskriver utvecklingen av svenska lantbruksföretag. Totalt har antalet jordbruksföretag minskat med 17 % mellan åren 2010 och 2020 från 71 100 till 58 800. Antalet småbruk företag som kräver mindre än 400 timmars arbetstid har minskat minst, endast 10 %. För övriga inriktningar är minskningen 20%- 25 %.

Läs mer i Jordbruksverkets blogg >> Jordbruket i siffror

 

Semin- och livdjursförsäljning kvartal 1, 2021

Seminförsäljningen minskade med 1,5% under kvartal 1. Minskningen beror till största delen på salmonellen som drabbade flera gårdar under hösten.

Försäljningen av semin från våra moderraser minskade med 0,7% i mars och har minskat med 1,2% under kvartal 1.

Försäljningen av semin från våra faderraser minskade med 0,5% i mars och har minskat med 1,6% under kvartal 1.

Livdjursförsäljningen ökade med 2% under kvartal 1. Försäljningen av dräktiga djur ökade med 5,8% i mars, men från årets början har försäljningen minskat med 4,4%. Dräktiga står för 21% av volymen.
Försäljningen av obetäckta har ökat med 3,6% under kvartal 1, medan försäljningen av ämne har minskat något (-1,2%). Ämne är fortsatt den största kategorin med 48% av volymen.

 

Senaste nytt från avelsbolagen

Topigs Norsvin

Nytt nummer av Progress, Topigs Norsvins digitala tidning. I detta nummer kan du bl a läsa om hur Topigs Norsvins avelsprogram bidrar till bättre hållbarhet och exteriör.

Läs mer >> Progress

Topigs Norsvin har uppdaterat sitt avelsmål med data från CT-skanningen och lagt till nya egenskaper för att öka avkastningen på de ädla styckningsdetaljerna.

Läs mer >> Topigs Norsvin adds selection for primal yields to its breeding program

DanBred

Korrekt utfodring under hela produktionscykeln är nyckeln för att frigöra den genetiska potentialen. I DanBreds fodermanual på engelska hittar du rekommendationer för deras genetik. Rekommendationerna i manualen är framtagna av DanBred tillsammans med SEGES och i samarbete med ADDCON, BIOMIB och VILOMIX Danmark på besättningar i Danmark.

Läs mer >> Feeding manual – DanBred

DanBred har använt genomisk selektion i sitt avelsarbete i 10 år.
Läs mer om hur det fungerar >> 10-ÅRS JUBILÆUM FOR GENOMISK SELEKTION

 

Välkommen Karolina Johansson,
ny Verksamhetschef för Gris på Svenska Köttföretagen

Vi hälsar Karolina Johansson välkommen som Verksamhetschef gris på Svenska Köttföretagen. Karolina är utbildad husdjursagronom och kommer senast från ett jobb som säljchef på Agricam, ett företag som jobbar med förebyggande djurhälsa med inriktning på mjölkkor. Tidigare har hon bland annat jobbat som regionchef, AO chef Avel och avelsrådgivare på Växa Sverige, rådgivare och avelssäljare på LG Husdjurstjänst och naturbrukslärare på Vretaskolan.
Karolina bor i Linköping och kommer vara placerad på huvudkontoret i Skövde, men kommer att ha sitt kontor på Vreta Kluster.
Karolina trivs där det händer mycket och att möta nya människor, både kunder och medarbetare. Hon har en styrka i sina tidigare befattningar i branschen även om de hittills varit mest inriktade mot nöt. Hennes driv, förmåga att utveckla verksamheter och se möjligheter ser vi som positiva inslag och något vi kommer få stor nytta av när hon nu kommer ingå i vårt lag här på grissidan.

 

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 | 541 31 Skövde
Tel 0500-48 30 65 | info@kottforetagen.se | kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.