Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 8 november 2017

Manifestationen den 3 december - Assistans är frihet, Rädda LSS

Personskadeförbundet RTP kommer även i år att delta på den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet, Rädda LSS. RBU är arrangörer och hela den samlade funktionsrättsrörelsen medverkar.

Representanter från förbundet kommer att delta på bland annat manifestationen i Stockholm som hålls på Norra Bantorget klockan 13.00. Förhoppningsvis kommer vi även att finnas representerade på många andra platser runt om i landet! Delta gärna du också!

All information om manifestationen och de olika platser i landet där den genomförs hittar du här https://www.facebook.com/groups/1043151435804553/?fref=ts

På RBUs hemsida www.rbu.se finns också information om vilka orter i landet som manifestationen kommer att hållas.

Nedan finns en poster samt en flyer för manifestationen i pdf-format som går att skriva ut:

manifestation_poster_a3_2017

manifestation_flyer_a5_v2_2017

 


Regeringen lägger lagförslag om centraliserad högspecialiserad vård

Patienter dör och skadas i onödan för att läkare och annan vårdpersonal inte får tillräckligt med träning på ingreppet de ska utföra. Detta som en konsekvens av att den allra mest avancerade sjukvården utförs idag på för många platser.

Regeringen har därför beslutat om ett lagförslag för nya former för den nationellt högspecialiserade vården då för lite av den mest avancerade vården koncentreras, och processerna är för långa och krångliga.

Personskadeförbundet RTP har länge arbetat för detta och förbundet välkomnar lagförslaget.

Läs pressmeddelande från Regeringen här:

 _____________________________________________________

Regeringen backar om LSS

Regeringen presenterade den 14 november fyra lagförslag eftersom de anser att assistansersättningens legitimitet är hotad. Personskadeförbundet RTP ser positivt på att regeringen äntligen agerar i frågan.

I paketet ingår bland annat att assistans beviljas för väntetid, som det var förut. Det innebär också att Försäkringskassan tillfälligt stoppas att göra så kallade tvåårsomprövningar. Här finns också förslag på att kommunerna får förtydligat ansvar att informera och att enskilda som fått beviljat assistansersättning ska få mer i ersättning för sina kostnader.

Men för de som fått avslag från Försäkringskassan kommer den hårdare bedömningen att ligga fast.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

Läs artikeln från Aftonbladet här:

_____________________________________________________

Moderniserat stöd till personer med funktionsnedsättning

Stödet till personer med funktionsnedsättning behöver förenklas samt anpassas till dagens familjesituation och arbetsliv. Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss en modernisering av dessa stöd.

Förslagen i korthet är att vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts med två nya förmåner: ett omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn. Till omvårdnadsbidraget knyts en helt ny rätt för föräldrarna att gå ner i arbetstid med upp till 25 % per förälder.

Läs pressmeddelande från Regeringskansliet här:

_____________________________________________________

Nytt nummer av Forskning om
funktionshinder pågår

Nu finns senaste numret av Forskning om funktionshinder pågår ute. Det är en tidskrift som bevakar aktuell forskning om funktionshinder inom Sverige och som ges ut av Centrum för forskning om funktionshinder. Skriften ges ut 4 gånger per år, är kostnadsfri och går att prenumerera på som en pdf-fil eller som papperstidning.

Du hittar den här:

__________________________________________________________

Män uppmanas att delta i enkät om hur det är att leva med smärta

Forskare i statsvetenskap vid Lunds universitet håller på med ett projekt som handlar om att leva med smärta. Projektet är finansierat av AFA försäkring. De ska undersöka de förväntningar smärtpatienter har på sig själva och de förväntningar som vården/Försäkringskassan har på dem. Syftet är att förbättra förståelsen hos vårdpersonal/Försäkringskasseanställda för hur det är att leva med smärta och därigenom förbättra bemötandet.

Många kvinnor har redan besvarat enkäten. För att få en bra representativitet i urvalet behövs dock fler svar från män. Så är du man och har erfarenhet av att leva med smärta – delta i enkäten!

Att besvara enkäten är helt anonymt, vill man ha en elektronisk triss-lott för besväret måste man dock lämna sin e-postadress men denna kopplas aldrig samman med svaren.

Bevara enkäten här:

___________________________________________________________

Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Den 8 november tog Riksdagen beslutet att ta bort undantaget om att bolag med färre än tio anställda inte omfattas av kravet på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Personskadeförbundet RTP tar med glädje emot nyheten som vi länge aktivt arbetat för.

Läs mer om beslutet här:

___________________________________________________________

Dags att ansöka om forskningsanslag

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen fondmedel till forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för Personskadeförbundet RTPs medlemmar och för förbundets påverkansarbete. Förbundet stöder forskning och utveckling inom följande intresseområden:

  • polio
  • ryggmärgsskador
  • hjärnskador
  • amputation
  • nackskador
  • följdtillstånd av ovan nämnda skador samt trafik- och olycksfallsskador som ger personer bestående funktionsnedsättningar

Sista ansökningsdag är den 31 januari 2018. Forskningsdelegationen har möte i feb/mars.

Ansökningar skickas digitalt till Jennie Ignberg Eriksson via e-post: forskning@rtp.se
För information om sakfrågor kontakta Jennie Ignberg Eriksson via e-post eller

per telefon 08 – 629 27 94

Mer information samt blanketter hittar du här:

____________________________________________________________

Se föreläsningarna från konferensen Neurotrauma2017 på Youtube

Nu ligger inspelningarna från föreläsningarna från konferensen Neurotrauma2017 den 1-2 oktober på Youtube.

Här hittar du föreläsningarna:

_____________________________________________________________

Nominera personer till förbundsstyrelsen för kongressperioden 2019-2021

Valberedningen är i full gång med sitt arbete med att samla in nomineringar till kongressen 2018 och de uppmanar nu enskilda medlemmar, lokalföreningar och distrikt att komma med förslag på förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter och revisorer för kommande kongressperiod 2019-2021.

Valberedningen vill ha era nomineringar senast den 5 februari 2018.

Kriterier och blanketter för nominering hittar du här:

Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten går det bra att skicka ett brev till förbundskansliet med namn, adress samt motivering till varför du vill nominera personen till förbundsstyrelsen. Märk kuvertet "Valberedning”.

Har ni frågor eller förslag ni vill diskutera med valberedningen? Maila: valberedningen@rtp.se

Vänliga hälsningar
Personskadeförbundet RTPs valberedning

________________________________________________

Mobilitetscenter – Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017

Mobilitetscenter i Göteborg är en verksamhet med unika resurser och stor kompetens i frågor om bilkörning och funktionsnedsättning – bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet. Verksamheten startades 2002 på initiativ av rörelsehinderförbunden och drevs de första åren som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Personskadeförbundet RTP var ett av de förbund som aktivt drev projektet.

Mobilitetscenter i Göteborg vinner nu utmärkelsen Årets Idéburna samhällsförbättrare 2017. Den idéburna organisationen Famna står bakom det årliga priset.

______________________________________________________

Förbundskansliet på ny adress

Den 21 november flyttade förbundskansliet till nya lokaler. Ny adress är:

Besöksadress
Landsvägen 50A, 4 tr

Sundyberg

Postadress
Box 1386,

172 27 Sundbyberg

_____________________________________________________________

Erbjudande om bordsrollup

Just nu ger vi alla lokalföreningar möjlighet att kostnadsfritt beställa en bordsrollup i A3-format. Den är lätt att ta med och fälla upp när man är ute på olika mässor eller på andra sätt representerar Personskadeförbundet RTP.

Skicka in din beställning till: info@rtp.se senast den 10 december så att vi kan göra en gruppbeställning till ett förmånligare pris.

Se rolluppen och erbjudandet här: 

_____________________________________________________________

Ge bort ett medlemskap i julklapp!

Varför inte ge bort ett medlemskap i Personskadeförbundet RTP i Julklapp? Det är en julklapp som varar hela året 2018. Du kan välja vart vi ska skicka gåvobeviset med julhälsning samt välkomstmaterial; direkt hem till den du vill önska God Jul, eller hem till dig!

Du kan antingen betala julgåvan direkt på vår hemsida, under fliken bli medlem eller betala in avgiften på pg 48 62 02-5.

Märk inbetalningen: ”Julgåva” Ange: Givarens namn och mottagarens namn och adress vid inbetalningen. Får du inte plats med all text vid inbetalningen så kan du mejla alla uppgifter på info@rtp.se

När vi tagit emot och registrerat inbetalningen för medlemskapet så skickar vi ett gåvobevis med julmotiv och de namn som du angivit. (Gåvobeviset skickas utskrivet på fint papper via post till mottagaren).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Robert Brunkener  på tel 08-629 27 83 eller per e-post: robert.brunkener@rtp.se

Läs mer här:

I det här numret.

Manifestationen den 3 december - Assistans är frihet, Rädda LSS

Regeringen lägger lagförslag om centraliserad högspecialiserad vård

Regeringen backar om LSS

Moderniserat stöd till personer med funktionsnedsättning

Nytt nummer av Forskning om funktionshinder pågår

Män uppmanas att delta i enkät om hur det är att leva med smärta

Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Dags att ansöka om forskningsanslag

Se föreläsningarna från konferensen Neurotrauma2017 på Youtube

Nominera personer till förbundsstyrelsen för 2019-2021

Mobilitetscenter – Årets bästa idéburna samhällsförbättrare 2017

Förbundskansliet på ny adress

Erbjudande om bordsrollup

Ge bort ett medlemskap i julklapp!

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...