Events, partnersök, programinformation, med mera, från KFSK:s verksamhet kring EU:s fonder och program i Bryssel och Skåne. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev

Hej!

I det här nyhetsbrevet tittar vi bland annat närmare på: 

 

- Emma Landgren, ny EU-samordnare på Kommunförbundet Skåne

- Många nya partner möjligheter för EU projekt 

- Samt aktuella utlysningar 

 

Johanna HawardSamordnare för Brysselkontoret 

Emma Landgren,EU-samordnare 

Dag Håkansson,Praktikant EU-frågor


Nyheter

Ny samordnare för EU frågor!

I början av januari 2016 fick vi på Kommunförbundet Skåne förmånen att hälsa Emma Landgren välkommen som ny EU-samordnare här hos oss på kontoret i Lund.

Vi är glada över att du är här Emma, varmt välkommen! 

Vill du veta mer om Emma? Vänligen följ länken här.

Sammanställning EU Program, utlysningar och partnersök. Kommunförbundet Skåne.

Uppdaterad version med bland annat en massa nya partnersök i vår samanställning över utlysningar och projektmöjligheter som är på gång. 

För mer information vänligen följ länken här.

Flyktingsituationen: Kommissionens prioriteringar för 2016

Under EU-kommissionens möte lades en tyngd vid att nu under 2016 etablera ett asylsystem som fördelar ansvar rättvist och solidariskt över hela Europa. Vidare presenterades punkter som kommer vara utgångspunkten för EU-kommissionens arbete under 2016 rörande flyktingsituationen i Europa. 

För mer information vänligen följ länken här.

Holland: nytt ordförandeland i EU

2016 har börjat och EU har fått ett nytt ordförandeland, denna gång är det Hollands tur att hålla i taktpinnen vid bordet på mötena inom det europeiska rådet under första halvan av året. 

För mer information vänligen följ länken här.

foto: Valerie Kuypers

SKL:s EU prioriteringar för 2016 - sjupunktsprogram. 

Styrelsen för SKL har antagit sju punkter som kommer vara utgångsläget för SKL:s EU-arbete under 2016. För mer information vänligen följ länken .här

Wroclaw och San Sebastian

Programmet för kulturhuvudstäderna börjar officiellt den 17 januari i Wroclaw, Polen och den 23 januari i San Sebastian, Spanien. Med en mängd olika evenemang och aktiviteter, för att starta kulturåret 2016.

För mer information vänligen följ länken här.

EU:s handikappstrategi

Sedan december 2015 har det offentliga samrådet för översyn av EU:s handikappstrategi varit öppet, samrådet kommer stänga den 18 mars 2016.

För mer information vänligen följ länken här.

Inflytande i EU?

Rapportpresentation vid Europahuset rörande svenskars möjligheter

för delaktighet, insyn och inflytande inom EU. 

För mer information

vänligen följ länken här.

 


Utlysningar & Partnersök


Utlysningar

Utlysningar Erasmus+

Erasmus+ för 2016 är öppet inom alla programområdena. Projektmedel kommer gå till stöd för utbildning, ungdomar och idrottsprojekt – gemensamt är att alla ska fokusera på modernisering och att förbättra utbildningen i Europa.

För mer information vänligen följ länken här.

Innovativ järnväg –Shift2Rail

Shift2Rail är ett gemensamt projekt mellan EU-kommissionen och tågindustrin i Europa. Nu i veckan så presenterade det sin första utlysningsomgång, med 170 miljoner euro i bagaget för att stöda innovation inom spårbunden transport. 

För mer information vänligen följ länken här.

Arbete mot intolerans

Avdelningen för rättsliga frågor (DG Justice) har en ansökningsomgång för transnationella projekt för att motverka intolerans i våra samhällen. 

För mer information vänligen följ länken här.

Celtic-Plus är nu öppet

Ansökningsomgången för Celtic-Plus är nu öppnad, projekt inom Celtic-Plus ska syfta till att stödja utvecklingen inom ICT.

För mer information vänligen följ länken här.


Partnersök

Nordens geoparker

Det norska projektet GEOgreen syftar till att analysera hur tillgängligheten i de nordiska geoparkerna
och UNESCO:s världsarvsplatser ser ut
för turister med funktionsnedsättning.

För mer information vänligen följ länken här.

ICT och livsmedel

Målsättningen med projektet är att skapa tillväxt genom att
göra Nordsjöregionen mer attraktiv både externt 
och i regionen.
Inom områden där ICT-frågor och livsmedels-sektorn möts.

För mer information vänligen följ länken här.

Arbete mot intolernas

Blackburn är intresserat av att delta i projekt rörande rasism och främlings-fientlighet eller andra former av intolerans.

För mer information vänligen följ länken här.

Metoder för framtidens energiproduktion

En provins i Nederländerna, söker nu projektpartners för en projektsatsning inom ramen för Nordsjöprogrammet. Projektet som de söker partners till heter iCOPE och ska verka för att flytta energiproduktion från stora kraftverk till lokal produktion, för att skapa en mer hållbar produktion av el.

För mer information vänligen följ länken här.

Festivaler – testgrund för innovation?

Det holländska projektet Innofest verkar för att ge möjlighet för verksamheter att utveckla och pröva innovativa lösningar på festivaler – där det finns tusentals slutanvändare av produkter. Nu vill de utöka och söker därför partners inom Nordsjöregionen.

För mer information vänligen följ länken här.

Följ Johanna på Twitter


Kontakt

Johanna Haward
Samordnare för Brysselkontoret 
0728-85 47 93
johanna.haward@kfsk.se

Emma Landgren 
EU-samordnare
0728 - 85 47 88
emma.landgren@kfsk.se 

Dag Håkansson
Praktikant EU-frågor
0728 - 85 47 36
dag.hakansson@kfsk.se


Konferens & events:


EIP Water Conference: How is water innovation succeeding in Europe? 
När: 10 februari- 2016. För registrering följ länken. Konferensen anordnas på temat ”lyckade innovationer inom vattensektorn i Europa”.

11th European Annual Symposium EU Funds 2016.
När: 14-16 mars 2016. För anmälan följ länken här. Plats: Berlin, Tyskland. Eventet lockar experter från hela EU rörande EU-finansiering där taken är att främja kunskapsutbyte, erfarenhet och bästa praxis i hanterandet av struktur och investeringsfonderna.

2nd Meeting of the European Migration Forum.
När: 6-7 april 2016. Plats: Bryssel, Belgien. Anmälan stänger den 1 februari.
Forumet är en plattform för dialog mellan civilsamhället och EU-institutioner rörande migration, asyl och integration av individer tredjelandsmedborgare. Temat för årets forum kommer vara arbetskraftsmigration och laglig migration.

Bioeconomy Utrecht 2016 – 4th Stakeholder Conference
 12-13 april 2016. Arrangör: Nederländernas finansdepartement och EU-kommissionen i Utrecht, Nederländerna

Save the date: Net Futures 2016.
20-21 april 2016.

CEMR:s kongress 2016 ”A Local & Regional Vision of Europe 2030”.
När: 20-22 april 2016. Plats: Nicosia, Cypern. Konferens som anordnas utav Council of European Municipalities and Regions i tre dagar. Det kommer hållas en mängd seminarier och det förväntas ungefär 1000 deltagare från hela Europa. CEMR är samarbetsorganisationen för europeiska kommun- och regionförbund, den arrangeras vart fjärde år och är den största mötesplatsen för förtroendevalda och tjänstemän från regional, kommunal och landstings nivå. Det kommer vara sju övergripande teman för konferensen: styrning och ledarskap, ekonomi, företagande, teknologi och innovation, kultur och samhälle, miljö, klimat och energi, samarbete och partnerskap och EU-integration.

Save the date: Smart Cities in Smart Regions 2016 conference.
10-12 maj 2016, Lahti, Finland. Se länk här för mer detaljer.

European Commission’s Week of Innovative Regions in Europe (WIRE), 7th edition
9-10 juni 2016. Arrangör: Nederländernas finansdepartement och EU-kommissionen i Eindhoven, Nederländerna.

Save the date: Västsvenska EU-konferensen 1-2 September 2016.
1-2 September 2016, Halmstad. Organisatörer: Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland. Tema: Energi och Klimat 


Besök gärna vår hemsida


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.