Läs i browser

Avsluta prenumeration? klicka här

Anmäl dig till höstens styrelseutbildning! 


Women In Progress erbjuder landets enda skräddarsydda styrelseutbildning för kvinnor. Över 400 kvinnor har certifierats de senaste åren. Efter avslutad utbildning och godkänd tentamen blir du sökbar för de av Women In Progress partners som söker styrelsekompetens.

Women In Progress bjuder in dig som är chef med erfarenhet av verksamhetsutveckling, alternativt dig som driver eget företag, till certifieringsutbildning i styrelsearbete.

Under kursen, som ges i samarbete med StyrelseAkademien, får du lära dig grunderna i professionellt styrelsearbete, bekanta dig med den svenska aktiebolagslagen och den nya svenska koden för bolagsstyrning, samt mjuka värden kring styrelsearbetet och hur man får det att fungera i praktiken.  

Kursen riktar sig till dig som redan sitter i, eller har som mål att snart gå med i en styrelse och för dig i ledande befattning som vill få bättre insyn och förståelse för hur styrelsearbete går till.

Efter avslutad utbildning och godkänt slutprov erhålls ett certifikat utfärdat av StyrelseAkademien.

 

Praktisk information: 

Datum:
17-20 oktober 2017 + 1 dag i Stockholm vid senare tillfälle

Plats:
Berlin, Tyskland

I avgiften ingår:
Kursen Rätt fokus (2,5 dagar), kursmaterial, helpension, tentamen och återträff (1 dag).

Antal platser:
Max 15

Kostnad:
Kontakta ewa@womeninprogress.se för prisuppgift.

 

Läs mer och anmäl dig via vår hemsida

 

PS. Glöm inte bort hösten Breakfast Meet ups, mer infomration och anmälan hittar du här! DS. 

 

Väl mött! 

Ewa Johansson 
Women In Progreess