Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nummer 1 2021

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

(Då SSA har brutet räkenskapsår så skall medlemsavgiften inte betalas förän senst den 1/5 2021. Påminnelse om detta kommer under senvintern. Betala gärna med Swish QR kod nedan)

Äntligen....nu kan vi lägga Annus Horribilus 2020 bakom oss och börja blicka framåt. Många smittade och vaccinering på gång gör att 2021 kanske kan bli ett någorlunda normalt år.

Fly-safe tankar

Detta handlar om ett mycket lömskt haveri som inträffade i Finland 25 juni 2003. Japp, det är länge sedan men aerodynamik är gammal kunskap och 185:or är gamla flygplan. Andras bittra lärdommar blir dock aldrig gamla. Äldre flygplan innebär ofta att ett antal modifieringar (STC) har gjorts och lagts till. I detta specifika fall t.ex. 3-bladig prop, cargopod, flottörer och Robertsson STOL kit som påverkat flygegenskaperna.
Förloppet var i korthet att maskinen startade från en sjö för en kommersiell flygning, stallade och vek sig över höger vinge från ca 15m höjd med totalhaveri som följd.

Frågan är - hur kan det hända? En inte alldeles främmande tanke (för mig i alla fall) som poppar upp är:

- jag är i bra flygtrim

- jag känner (eller tror att jag gör) min maskin

- jag följer bestämmelser

- jag har gjort PC/avrostning

- jag är "fit for flight"

DET KAN INTE HÄNDA MIG - ELLER KAN DET??

Detta hände en pilot med CPL och nästan 3000 tim och 8125 landningar!! varav merparten på 180/185 och på sjö. Inte direkt en nybörjare alltså. Det speciella i detta fall var att maskinen var modifierad med Robertson STOL kit. Modifieringen innebär bla att skevrodren är kopplade med klaffen och droppas 8 grader vid 10 grader klaff och 13 grader vid 20 grader klaff.  Vid start stallade högervingen med början vid vingtippen och kontrollen förlorades. Utredningen är på sammanlagt 37 sidor och mycket noggrannt gjord. Ett flertal flygprov har utförts och dokumenterats via film. Jag föreslår att ni läser den i sin helhet på länken längst ned och tittar på filmen. Dessutom finns en länk till ett Kanadensiskt haveri med stall ner i backen under landningsmanövrering.

Följande konklusioner drogs av haverikommissionen:

1) Piloten hade gällande behörigheter för flygningen

2) Flygplanet hade giltig luftvärdighet

3) Den tekniska inspektionen visade inte på något fel innan olyckan

4) Piloten fortsatte att stiga efter lättning  utan att minska pitchen för att öka farten. Denna procedur ledde till att anfallsvinkeln ökade med stall av den högra vingen som resultat.

5) R/stol modifieringen med kopplat skevroder och klaff i kombination med den speciella Cessnaskevroderupphängningen resulterade i att höger vingtipp stallade först och kontrollen förlorades.

6) Piloten noterade inte stallen och agerade inte på korrekt sätt för att komma ur stallen. Pilotens agerande kan betraktas som ha varit intuitivt.

7) piloten berättade för haverikommissionen att han aldrig hade stallat den aktuella flygplanstypen. 

8) Piloten hade inte gjort stall test i den berörda flygplansindividen (signifikant reparation av en vinge hade utförts och vingens "angle of incidence" hade förändrats)

9) Underhållsorganisationen ansåg att reparationen inte var tillräckligt omfattande för att kvalificera för flight safety authority acceptance. Inte heller gjordes  någon formell certificate airworthiness check eller inspektion

10) Verkstaden hade releasat maskinen utan att slow flight och stallkaräkteristiken hade verifierats under provflygningen

11) Främre axelremmar och flytvästar användes inte.

12) Användning av flytvästar är inte obligatoriskt enligt finska myndigheter

Många tankar kommer upp vid läsning av denna utredning;
* Passa på att vid varje årsavrostning med lärare prova ut stallfarten vid olika konfigurationer, 0/10/20/30 grader klaff, rakt fram/sväng med motor på tomgång/gaspådrag. Notera farterna, och speciellt för landningskonfiguration. Dagen kan räddas med att veta var gränsen går för just din maskin. FOM tar upp farter från tillverkaren under provflygningsförhållanden. Med flera moddar kan din maskin bete sig annorlunda än originalutförande och de värden som finns i FOM:en

* Tänk efter före och försök att hitta FOM supplement för de modifieringar som din maskin genomgått. Jag vill också nämna att det inte finns krav på flygutprovning för kombinationer av enskilda modifieringar även om varje enskild mod har utprovats. Så återigen, ta med en lärare och testa lågfartsflygning och stall innan ni sätter igång och flyga för säsongen. Vet ni vid vilken fart Vx (fart för bästa stigvinkel) ligger? Står inte i alltid i FOM:en men är ca 1,3x stall farten, på 185:an 70 kts. Testa detta med lärare.

* Ha alltid flytväst och axelremmar på! Det är inte bra att få en Garminstämpel i pannan av instrumentbrädan när det är bråttom ut. De flesta simmar dåligt i avsvimmat skick.

FALSK ERFARENHET

Det är lätt att många timmar och landningar i boken skapar en falsk säkerhet om man inte med jämna mellanrum tränar stall/motorbortfall i start och i cruise samt andra nödlägen.Träna nödförfaranden så att nödchecklistorna sitter i muskelminnet.

Som sista punkt innan pådrag för start läs checklistan för motorbortfall högt och gör handgreppen! (<500 ft farten, landningsplats, styr undan för hinder, >500 ft farten, landningsplats,  bränslekran, tankväljare, blandning, magneter, återstart).

Träna och utforska stallkaraktäristiken och farter på er maskin.

Träna nödrutiner, dessa nödrutiner skall sitta i muskelminnet, kan göra skillnad på en dålig eller bra dag!

Länkar

Haverirapport Cessna 185 OH-CVT

...och en motsvarande kanadensisk rapport

Stall Cessna C-185E, C-FQGZ

Film av stallen

Film stalltest OH-CVT

Robert Wagner (CRI SEPS)

flygrobert@gmail.com

Förslag på tid och plats för Fly-In 2021, kanske nära dig (SISTA STARTUPPROP)

INGET förslag har kommit in på första uppropet. Tiden går fort och snart är det flygsäsong. Vi i styrelsen planerar för Fly-In 2021. För att ge möjlighet att så många som möjligt skall kunna vara med så skulle vi vilja att ni medlemmar kommer med förslag på lämplig plats och tidpunkt. 

Maila; flygrobert@gmail.com

Det tar tid och mycket arbete att arrangera så gärna SNABBA förslag.

Så här skall det se ut på ett fly in - eller hur?

Detta längtar vi till - så håll ut

Betalningar till SSA via Swish

QR kod för betalning av medlemsavgifter och andra betalningar till SSA. Bara att gå in på Swish och                              scanna.                                                                                 plusgiro 54 29 60-0

BIC kod (= SWIFT adr.): NDEASESS
IBAN : SE 17 9500 0099 6026 0542 9600 

Ansvarig utgivare: Filip Nilsson, ordförande SSA, 0706-084 100

ivoclack@gmail.com

Redaktör: Robert Wagner, 0709-647 637

flygrobert@gmail.com