Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

    April 2021Aktuellt - krönika - praotips till elever - PRIS arbetsmiljöingenjörer - projektavstämning - kommunikation - tyck till om nyhetsbrevet  - konferens - likvärdig prao


Våren är här och snart är det dags för Prao i Skånes digitala konferens om jämställdhet och prao. Vill du veta mer om jämställdhet, bidra till att bryta könsmönster och få tips om hur du som arbetsgivare kan bredda din rekryteringbas? Anmäl dig då på länken nedan.

Grundläggande kriterier för likvärdig prao är på gång. Kriterierna kommer att bidra till kommunernas gemensamma strävan efter att uppnå en likvärdig prao i Skåne. 

Prao i Skåne har genomfört två av tre möten, med kommunernas ansvariga, för att återkoppla PRIS arbete och för att diskutera hur resultatet av projektet ska tas tillvara efter projektets slut.

Både kontaktpersoner och ansvariga för prao i respektive kommun har fått besvara en enkät om PRIS arbete. De har också fått lämna önskemål för det fortsatta arbetet. En sammanställning av avstämningen finner du nedan.

 

Glad Påsk!

Annhild, Charlotta, Malin, Mi & Pia PRIS projektgrupp


Cecilia Daun, Cecilia Sahlin och Martin Kann

Från prao till karriär

Inte gör det väl någon skillnad att släppa in en praoelev på arbetsplatsen, kan man ju tänka. Är det ens möjligt? Det tar säkert mycket tid att introducera en oerfaren 14-åring. Vad får de egentligen göra? Vad vill de göra? Det är nog enklast att säga nej?

Det började med en artikel; ”Från prao till VD”. Om Cecilia Sahlin som gick från 14-årig praoelev till VD för företaget The Body Shop 22 år senare. En fantastisk historia! Så klart jag ville få en pratstund med henne. Jakten började. Var fanns hon idag?

Hennes namne, en annan Cecilia Sahlin också hon från Sundsvall, svarade vänligt på min förfrågan. Hon var inte personen jag sökte men vi fick en trevlig pratstund över telefon. Hon tyckte att historian att gå från prao till VD var fantastisk. Cecilia berättade att hon också börjat som praoelev/LIA år 2000 på IF, dåvarande Skandia. Hon är fortfarande kvar på samma företag, nu som försäljningschef på företagssidan. Att ett företag öppnar upp för prao, praktik eller LIA vittnar om både lojalitet och tron på att människor utvecklas.

Lagom tills vi i Prao i Skåne-projektet anordnade konferensen ”Verktyg för prao” dök reportaget i hbg stories upp om Martin Kann med sin byrå The Bacon Hospital. Ni vet han som satte sitt eget ansikte på Bob Hunds andra album, då bandet uppmanade honom som kreatör att ”lägga in lite mer av sig själv”. Martin hade också hittat sin väg in i vuxenlivet genom en praoplats. Spännande tänkte jag och ringde upp honom också.

Att prya, som det hette på den tiden, på en reklambyrå var för honom rena drömmen. Att se en sådan positiv bild av vuxenvärlden; art directors i hästsvans som skapade kreativa lösningar med spritpennor i olika färger, ja, det gav helt enkelt Martin ett gott öga till reklamvärlden. Även om naturintresset under gymnasietiden bitvis pekade mot marinbiolog, så vägde reklammakeriet över. I mer än 30 år har nu Martin arbetat med det som praon introducerade honom till. Han har drivit flera byråer, jobbat i både Sverige, Danmark och Kanada, och har över 60 olika internationella och nationella reklam- och designutmärkelser. Idag driver han egen kommunikationsbyrå med syfte att de globala målen ska nås i sin helhet. Alltså mycket att tacka den initiala praoupplevelsen för! Vi bjöd in Martin till konferensen ”Verktyg för prao” där han under inledningen fick berätta för åhörarna vilken ”impact” hans praoplats haft på honom.

Jakten på The Body Shop-Cecilia gick vidare och i sökandet efter henne googlade jag friskt på allt som hade med ”Från prao till…” att göra och hittade många andra inspirerande praohistorier. Till exempel bankmannen Mikael Engdahl på Vadstena Sparbank som steg för steg gått från praktikant till VD och tycker att det är det bästa jobbet någonsin. Eller Jimmy Norlinder som för 25 år sedan började med en prao på lagret, för att idag vara VD för Momentum Industrial. Snacka om företag som satsar på sin personal och om lojala medarbetare!

Jag sprang också på en del intressanta artiklar om fenomenet ”Från prao till…”. Om man nu kan kalla det ett fenomen. Egentligen handlar det bara om en tydlig strategi för att klara av den framtida kompetensförsörjningen. På Volvo Aero numera AeroSpace i Trollhättan ”slåss man inte om produkterna utan om kompetensen” som professor Elfström uttryckte saken. Och därför gäller det att jobba långsiktigt. Från grundskolans prao, gymnasiets APL, högskoleutbildning, examensarbete, forskarutbildning…

Tänk om fler arbetsgivare skulle välja att tänka så! Samtidigt som man ger unga en möjlighet att närma sig arbetsmarknaden, visar man också att här finns en arbetsgivare/en bransch för dig, vi tror på dig, välkommen tillbaka. Företagen behöver praoeleven lika mycket som eleven behöver praoplatsen!

Fick jag tag på The Body Shops tidigare VD Cecilia Sahlin då? Ja, alldeles nu i slutet av mars fick vi äntligen kontakt! Hon hade sadlat om, bytt efternamn från Sahlin till Daun, jobbar som fastighetsmäklare och driver inredningsbutik på Gotland idag. Hon berättar att då hon fick praoveckan på The Body Shop i åk 8 var hon supertaggad. Ville lära sig allt. Nyfikenhet och intresse för allt som rörde butiken, produkterna och varumärket gjorde att hon både kände sig och uppfattades som väldigt engagerad.

Uttrycket ”dagens praoelev är morgondagens medarbetare” har verkligen fått en ny innebörd för mig under den här jakten!

Avslutningsvis ber jag Cecilia om hennes bästa prao-guldtips och dem sprider jag gärna vidare till Skånes praoelever. Läs Cecilias fina tips nedan.

 

Pia Zachrison

Delprojektledare, Prao i Skåne


Tips till praoelever

Cecilia som gick från praoelev till VD, inom The Body Shop, ger sina bästa praotips:

  • Oavsett praoplats - var nyfiken! Det blir garanterat intressant och lärorikt då.
  • Tala gärna om vad du specifikt skulle vilja lära dig under din praovecka, det ger bättre förutsättningar både för dig och den plats du är på att se till att det blir en bra praotid.
  • Tänk på att även om din praoplats inte är den plats som du vill arbeta på i framtiden så kommer det att hjälpa dig förstå vad du är bra på och vad du tycker om att göra. Jag förstod ganska snart att jag var väldigt bra på att ge bra service och att jag tyckte om att hjälpa kunderna att hitta det de behövde.

Lycka till!

Cecilia Daun


Möt våra arbetsmiljöingenjörer

PRIS presenterar stolt våra arbetsmiljöingenjörer som tillför stor kompetens inom området säker arbetsmiljö. De har som uppgift att stötta arbetsplatser med kunskap och konkreta verktyg för att kunna ta emot praoelever på ett säkert sätt. De kommer att kartlägga arbetsplatsers arbetsmiljörisker och ta fram åtgärder för att de på ett säkert sätt ska kunna ta emot praoelever.

Karin Grantén (till höger i bilden) har arbetat med arbetsmiljöfrågor i över 10 år framförallt inom tillverkningsindustrin. Hon är civilingenjör och arbetsmiljöingenjör, och sedan 2018 arbetar hon som arbetsmiljö- och miljökonsult mot företag. Hennes kompetensområden inom arbetsmiljö är; systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) och ledningssystem, riskbedömningar, kemikaliearbete samt arbetsmiljölagstiftning.

Maria Sundqvist (till vänster i bilden) arbetar som arbetsmiljöingenjör. Hon håller utbildningar inom arbetsmiljö och hjälper arbetsplatser med hur man i praktiken får till ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hur man genomför riskbedömningar. Hon har tidigare arbetat många år som IVA sjuksköterska. Den yrkeserfarenheten har gett Maria stor förståelse för vikten av säkra arbetsplatser samt ett stort intresse för hur man skapar säkra arbetsplatser.

Känner du till en arbetsgivare eller arbetar du själv på en arbetsplats där man känner sig osäker på om man, ur säkerhetsperspektiv, kan ta emot praoelever?

Hör av dig till Prao i Skåne om du har behov av stöd i utvecklingen av en säker arbetsmiljö, så kommer våra arbetsmiljöingenjörer hjälpa till att lösa upp knutar.

 


Utvecklingen av Prao i Skåne

Under februari och mars gjordes en deltidsavstämning av utvecklingen inom PRIS. En kortare enkät besvarades av både ledningsnivå och av dem som arbetar operativt med prao. 

Resultatet visar tydligt att det behövs fler praoplatser hos arbetsgivare, inte minst internt i de egna kommunerna. Vidare beskrivs behovet av vidareutveckling kring interna rutiner för arbetet före, under och efter praon. Ett utvecklat arbete med digitalisering av processen kring prao lyfts också fram.

På frågan om PRIS så här långt har motsvarat förväntningarna är ett tydligt tema att pandemin har försvårat såväl arbetet med prao i kommunerna som aktiviteterna i projektet. Samtidigt har situationen gjort att PRIS kunnat verka för att sätta frågan om utveckling av prao på dagordningen och bidra till utveckling av de interna processerna kring prao, inte minst genom ett stöd till kommunerna och erfarenhetsutbyte kring praoarbetet.

Samma mönster återkommer på frågan om vilken nytta som kommunerna så här långt haft av PRIS. Här tecknas en tydlig bild av att projektet är till nytta för såväl verksamheterna som för de medarbetare som arbetar med prao. Det beskrivs att PRIS driver på en önskvärd utveckling av interna strukturer för prao i kommunerna. Vidare tar man upp att nätverk och erfarenhetsutbyte fungerar som ett stöd för medarbetare i kommunerna. I detta avseende beskrivs även att hemsidan praoiskane.se utgör ett praktiskt stöd för praoarbetet. Dessutom ger projektet möjligheter till praktiskt stöd för nyckelpersoner i specifika frågor kring prao. Den skillnad som märks i svaren är snarast att operativ personal, framför allt i mindre kommuner, beskriver att PRIS innebär ett stöd i att lyfta frågan om (förutsättningar för) prao inom den egna kommunen.

 

Tranquist Utvärdering


Kommunikation

Ett starkt önskemål från kommunerna har varit att marknadsföra och arbeta med en attitydförändring av prao gentemot arbetsgivare. PRIS har planerat för att göra en regional marknadsföringskampanj under 2021. På grund av det rådande pandemiläget har styrgruppen beslutat att skjuta på denna. Om kampanjen inte kan genomföras under året kommer behovet att dokumenteras som ett projektresultat, med önskemål om att Region Skåne genomför en kampanj längre fram.

Under våren fortsätter vi att arbeta med kommunikationsmaterial mot arbetsgivare och i dagarna skickas det ut en enkät till arbetsgivare med frågor om hur de önskar information om prao från skolorna. Detta ger projektet och kommunerna en bra grund för det fortsatta arbetet med marknadsmaterial.

Något som kommunerna lyfte tidigt i projektet var behovet av en handledarguide för arbetsgivare. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete för en sådan utbildning i samarbete med kommunerna i nordvästra Skåne.

Arbetet med att ta fram foto och filmer kopplade till prao finns med på PRIS agenda och har planerats till hösten, på grund av Covid-19.

PRIS hemsida praoiskane.se ska vara det självklara valet för alla som arbetar med eller tar emot elever på prao. Den inspirerar, informerar och bidrar med tips och idéer om prao. Vi önskar berättelser från kommuner, skolor, elever och arbetsgivare. 

Vi ser fram emot alla intressanta och inspirerande berättelser.

Här hittar du förslag på hur du kan bidra till hemsidan:

praoiskane.se  - bidra med berättelser


Tyck till om nyhetsbrevet

Vill du hjälpa oss att skapa aktuella och intressanta nyhetsbrev? Svara då på vår enkät som endast tar ett par minuter av din tid. Den är öppen t o m den 14 april.


Konferens

 

Konferensen genomförs i samarbete med Jämställd Utveckling Skåne (JUS). som arbetar för att öka kunskapen, intresset och engagemanget för jämställd regional utveckling och tillväxt. Genom ett aktivt och medvetet jämställdhetsarbete kan vi öka elevers valkompetens och bädda för säkrare val.

Du kommer få tips, idéer och stöd för hur du kan påverka och göra skillnad i praoarbetet på hemmaplan. Tillsammans med grannkommunerna, arbetsgivare och flera intressanta gäster tar vi jämställdhetsarbetet till nästa nivå.

Likvärdig prao

 

Under mars månad har seminarium för likvärdig prao genomförts. Under träffarna processade kommunerna PRIS förslag till grundläggande kriterier och en sammanställlning är nu gjord. Den kommer att blir ett konkret verktyg för kommunerna i deras vidareutveckling av prao. Med kommunernas engagemang och vilja att implementera kriterierna i det konkreta praoarbetet, bidrar de till den gemensamma målsättningen; en likvärdig prao i Skåne.


homepagelinkedin


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.