Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 2 mars 2017

Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid

Den 28 februari publicerades en debattartikel Personskadeförbundet RTP skrivit tillsammans med Handikappförbunden som uppmanar regeringen att agera för folkhögskolornas framtid.

Regeringen behöver se över förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av folkhögskolans utbildningar. Saknas förutsättningar för människor att kunna studera i den skolform de vill och har behörighet för, bryter samhället mot mänskliga rättigheter, skriver Handikappförbundens Stig Nyman med flera.

Läs artikel från Altinget här:

Hjälp oss att sätta press på regeringen genom att skriva under vår namninsamling!

Målet är minst 10 000 namnunderskrifter och vi behöver er hjälp att nå dit!

Använd denna länk https://www.skrivunder.com/funktionsratt-folkhogskolor  för att nå uppropet och namninsamlingen!

 


Inspirationshelg för dig som lever
med en amputation

Den 6-7 maj 2017 anordnar Personskadeförbundet RTP en inspirationshelg i Stockholm för dig som lever med någon form av amputation eller är närstående.

Det blir två dagar med bland annat inspirerande föreläsningar om motivation och personlig utveckling. Hur kan man själv bidra till en positiv förändring? Dansens förmåga att få människor att må bra och dess positiva inverkan på balans och kroppskontroll.

Under lördagen kommer vi också att få ta del av nyheter och information från den ortopedtekniska branschen.

Det kommer att finnas gott om tid för social samvaro  och erfarenhetsutbyte. Vi hoppas på en helg fylld med ny kunskap, glädje och kamratskap i vacker omgivning som inbjuder till uteaktiviteter!

Tid: Den 6-7 maj 2017

Plats:  Stora Brännbo, Sigtuna

Anmäl dig senast den 24 mars på vår hemsida: www.rtp.se

Har du frågor eller vill ha blanketten skickad till dig? Hör av dig till Marit Sundin på telefon 08-629 27 85 eller e-post: marit.sundin@rtp.se

Varmt välkomna!

_____________________________________________________

Välkommen till temadag om Hästen som resurs

Den 28 mars 2017 anordnas en kunskaps- och inspirationsdag i Stockholm med temat: Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg - om nytänkande och gränsöverskridande samverkan.

Syftet är att öka och underlätta för verksamheter som nyttjar hästen som resurs inom rehabilitering och hälsa. Liknande temadagar har genomförts på fem olika platser i landet. Detta är den sista temadagen som genomförs inom projektet.

På programmet:
• Hälsa och livskvalitet för alla – nya samhällsutmaningar fordrar nytt tänk
• Hästen och den mänskliga hälsan
• Människan och Hästkraften
• Häst & Hälsocentra – framtidens ridsportsanläggning?
Förutom detta kommer även parallella seminarier med verksamhetsexempel att anordnas.

Arrangör är Stiftelsen Hippocampus, Arvsfondsprojektet Verksamhet med hästen som resurs

Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Tid: Den 28 mars 2017 klockan 09.30-16.00

Inbjudan med program: 

Anmälan: kontakt@stiftelsenhippocampus.se

Frågor: christina.collman@stiftelsenhippocampus, telefon 073-340 20 21

______________________________________________________

Retroläger 2017

Retroläger riktar sig till dig som haft en ryggmärgsskada i minst 8 år, använder rullstol eller är gående. Två kurstillfällen med individuell vägledning via hälsosamtal, enkla funktionella tester samt föreläsningar som varvas med praktiska pass vill vi ge dig inspiration och motivation till ett friskare och aktivare liv.

RETRO 2017 består av två kurstillfällen med handledd egenträning däremellan. Den första delen genomförs 4 – 7 maj och den andra 4 – 6 oktober på Bosöns Idrottsinstitut, Lidingö.

Kostnaden 6 500 kr (inkluderar helpension vid båda kurstillfällena samt kurslitteratur).

RETRO 2017 arrangeras av RG Aktiv Rehabilitering och genomförs i samarbete med Stiftelsen Spinalis, Rehab Station Stockholm och Personskadeförbundet RTP. Sista ansökningsdag: 8 mars 2017Mer information och anmälan finns på: www.rgaktivrehab.se

_____________________________________________________________

Vill du vara med i vår medlemspanel?

Vill du dela med dig av dina åsikter och bidra till förbundets viktiga påverkansarbete? Anmäl då ditt intresse till förbundets medlemspanel. Genom att delta i medlemspanelen kan du som medlem vara delaktig i vårt påverkansarbete som berör personer med trafik- olycksfalls och polioskador. Det kan till exempel handla om hur vi ska agera i intressepolitiska frågor och aktuella debatter.

Vi behöver dina tankar och idéer så att vi kan bli en ännu bättre företrädare för våra medlemmar och en starkare röst att räkna med i påverkansarbetet.

För att få en så jämn och representativ fördelning som möjligt av medlemspanelen förbehåller vi oss rätten att välja vilka som ska ingå.

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse av att ingå i panelen hör då av dig till Petra Larsson på e-post: petra.larsson@rtp.se

______________________________________________________________

Behandlande läkare vet mest om patienten

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.

Därför har Handikappförbunden svarat på Socialdepartementet promemoria i frågan och kommenterar detta i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet här:

_____________________________________________________________

Polio – fortfarande ett internationellt hot mot människors hälsa

Trots att spridningen av polioviruset har minskat mycket under det senaste året är läget fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa. De tillfälliga vaccinationsrekommendationerna kommer därför att fortsätta att gälla för fyra länder. Resenärer dit bör se över sitt skydd.

För nedanstående länder kvarstår de tillfälliga vaccinationsrekommendationerna .

  • Afghanistan och Pakistan, där det fortfarande finns spridning av polio lokalt samt spridning av polio till andra länder.
  • Nigeria och Demokratiska folkrepubliken Laos, där det har funnits spridning av både vildtypspolio och/eller vaccinderiverade poliovirus (VDPV) lokalt under 2016.

Läs artikel på Folkhälsomyndighetens hemsida:

_____________________________________________________________

Första steget i en stor förändring av vården

Under torsdagen utsåg regeringen Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, till ny särskild utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården.

Tillsättningen av Anna Nergårdh är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården som följer delar av förslagen presenterade i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård. Utredningen pekade bland annat på att det behövs en omfattande strukturreform där primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Sverige har idag en primärvård som, jämfört med sjukhusvården, är betydligt svagare än i flertalet jämförbara länder.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet här:

______________________________________________________

Föreläsning om att bli bättre förberedd på förändring

Vi människor är makalösa på att ställa om till förändrade livssituationer. Men hur går det till rent konkret? Vilka faktorer kan hjälpa till att driva oss framåt? Och framför allt; hur förbereder man sig på förändringar?

Detta tar Christian Wass, som bland annat skrivit boken Invalido upp i sin föreläsning – ”Makalösa människa” som han under våren kommer att hålla på många orter runt om i landet.

Föreläsningen är en inspirerande livsberättelse med fokus på förändringens olika faser. Det blir hög igenkänningsfaktor, skratt och allvar från en föreläsare med mycket självdistans och glimten i ögat. Dessutom kommer du få konkreta verktyg att omedelbart använda både i det privata och i din yrkesroll.

Mer info samt bokning hittar du här:

_____________________________________________________________

Patienter får cannabis mot kronisk smärta

För första gången i Sverige får två patienter rätt att använda växtdelar från cannabisplantor för att behandla kroniska smärtor.
– Det här är inte ett godkännande av medicinsk cannabis generellt, säger Karl Mikael Kälkner på Läkemedelsverket.

Beslutet gäller två ryggmärgsskadade personer, där läkare ansökt till Läkemedelsverket om att på licens få skriva ut cannabis för att behandla smärtorna.

Läs artikel från Dagens Medicin här:

______________________________________________________________

Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Handikappförbunden har med anledning av den statliga översynen av assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), samlat en arbetsgrupp bestående av representanter från flera medlemsförbund, bland annat från Personskadeförbundet RTP. Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

______________________________________________________________

Försommarveckan - för dig med förvärvad hjärnskada

Den 29 maj – 2 juni anordnar Fellingsbro folkhögskola en försommarvecka som vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada med kognitiva svårigheter som följd. Programmet under veckan handlar om att umgås, prova på olika aktiviteter och att ha kul tillsammans. Som sig bör inom folkhögskolan så har deltagarna möjlighet att påverka innehållet under veckan.

Personalen på Försommarveckan jobbar till vardags på Fellingsbro folkhögskolas friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada. Vi kan ta emot maximalt tolv deltagare, och minsta antal för att kursen ska kunna genomföras är sex. Avgiften för att delta på Försommarveckan kostar max 1 500 kronor/deltagare; beroende på om ansökta medel beviljas så kan avgiften komma att sänkas.

Mer information samt anmälan hittar du här:

_____________________________________________________________

Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken och varje år skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen.

Handikappförbunden vädjar nu i en skrivelse till sjukvårdsminister Gabriel Wikström att agera i frågan. Läkemedelsförsäkringen är en viktig patientsäkerhetsfråga.

”Dessa oförsäkrade läkemedel når Handikappförbundens medlemsförbunds medlemmar, ibland utan deras vetskap, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden. ”Det utgör givetvis en stor risk för patienten om en skada skulle uppstå.”

Läs pressmeddelande från Handikappförbunden här:

____________________________________________________________

Lär dig mer om smärta

Att leva med smärta är påfrestande. Det vet alla som lever med långvarig smärta. De viktigaste faktorerna för att lära sig att hantera smärtan är kunskap. På vår hemsida har vi samlat massor av information! Här finns bland annat tio korta webbutbildningar så att man kan lära sig mer om smärta hemma, framför datorn, i den takt man själv vill. På sidan finns också skadespecifika smärtguider och behandlingsscheman samt olika smärtrapporter.

Du hittar dem här:

______________________________________________________________

Fonder att söka!

På vår hemsida under fliken Medlem/Fonder och stipendier finns det möjlighet att söka bidrag för olika ändamål. Missa inte detta! Gå in på sidan och läs om villkor och sista ansökningsdag.

_____________________________________________________________

Personer med en traumatisk hjärnskada
sökes till intervjustudie

Två logopedstudenter på Linköpings universitet söker deltagare som är över 18 år och som har en traumatisk hjärnskada som medfört att kommunikationen påverkats till ett examensarbete. Vi vill genomföra en intervju och ta reda på vilka upplevelser deltagaren har haft i samband med sin skada och sina kommunikationssvårigheter. Intervjun tar ungefär en timme och då får deltagaren berätta med sina egna ord vad som har hänt. Vi kommer även att ställa några frågor. Intervjun kommer att ljudinspelas så att vi sedan kan skriva ner samtalet och göra en analys. Delar av det som sägs kan komma att användas i uppsatsen men deltagarna kommer att vara anonyma.

Vill du vara med så kontakta oss innan den 10 mars.

Logopedstudent Joline Björkegren, Telefon: 0761 69 53 02,
e-post: jolbj652@student.liu.se                              

Logopedstudent Hanna Axelsson, Telefon: 0768 43 31 63, e-post: hanax214@student.liu.se

___________________________________________________________

Årsmöteshandlingar

Ni kommer väl ihåg att skicka in årsmöteshandlingar; protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Enligt stadgarna ska handlingarna vara förbundskansliet tillhanda senast en månad efter årsmötet.

För de lokalföreningar som skickat in kompletta årsmöteshandlingar senast 30 april kommer lokalföreningarnas andel av medlemsavgiften att betalas ut i maj månad.

De föreningar som skickar in sina handlingar efter detta datum får sina pengar först i oktober i samband med den fyllnadsutbetalning som görs då.

Vi vill också påminna om att det är viktigt att vi får in blanketten med kontaktuppgifter till funktionärer i lokalföreningen. Det är viktigt att vi har korrekta uppgifter så vi kan göra utskick och hänvisa till rätt personer.

Har ni frågor kontakta Agneta Lundin, 08-6292781, agneta.lundin@rtp.se

 

I det här numret.

Regeringen behöver agera för folkhögskolornas framtid

Inspirationshelg för dig som lever med en amputation

Välkommen till temadag om Hästen som resurs

Retroläger 2017

Vill du vara med i vår medlemspanel?

Behandlande läkare vet mest om patienten

Polio – fortfarande ett internationellt hot mot människors hälsa

Första steget i en stor förändring av vården

Föreläsning om att bli bättre förberedd på förändring

Patienter får cannabis mot kronisk smärta

Handikappförbunden genomför parallellutredning av LSS

Försommarveckan - för dig med förvärvad hjärnskada

Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Lär dig mer om smärta

Fonder att söka!

Personer med en traumatisk hjärnskada sökes till intervjustudie

Årsmöteshandlingar

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...